DG Mid-fryslan

 
Gemaakt op een Mac

Onze Broederkring


Enkele jaren geleden is de broederkring van de doopsgezinde gemeente Mid Fryslân opgericht. Van de 16 leden komen we doorgaans met 10-12 broeders bij elkaar op de tweede maandag of dinsdag avond van de maand. De bijeenkomsten duren op z’n langst 2 uur.                              


Ons programma bestaat meestal uit:


-3 sociaal/maatschappelijke of culturele onderwerpen.

-2 religieus/spirituele onderwerpen

-1 avond gezamenlijk met de zusters waarvoor een spreker wordt uitgenodigd met een bijzonder onderwerp

-Afsluitend in mei een dagtrip met de partners. We proberen dan in ieder geval een bezoek te brengen aan een andere geloofsgemeenschap in Fryslân


De onderwerpen worden ingebracht door de broeders. Een aantal worden door de broeders zelf behandeld. Gasten zijn altijd van harte welkom; dus mocht u een bijeenkomst bij willen wonen zien we u wel verschijnen. Natuurlijk is het handig te voren even te bellen. Het  kan zijn dat er iets in het programma wordt aangepast


Plaats van samenkomst:     Doopsgezinde kerk gemeente Mid Fryslân

                                            Hoofdstraat 44, 9001 AM Grou                                  


Het bestuur:

Piet Vellinga, voorzitter tel. 0566-652668

email: pietvellinga@kpnmail.nl


Archief

21 - 11 - 2013

Homme Rijpkema

26 - 10 - 2013

Landelijke broederschapsdag

31 - 10 - 2015

Landelijke

broederschapsdag