DG Mid-fryslan

 

Voorzitter:

Br. P. Vellinga

tel. 0566-652668

E-mail: voorzitter@dgmidfryslan.doopsgezind.nl


Secretaris:

Zr. E. Pacanda

tel. 0566-651849

E-mail: secretaris@dgmidfryslan.doopsgezind.nl


Penningmeester:

Br. H. v/d Meer

tel 0566-60 11 78

E-mail: penningmeester@dgmidfryslan.doopsgezind.nl

Gemaakt op een Mac