DG Mid-fryslan

 
Terug naar broederkring paginaBroederkring.htmlBroederkring.htmlshapeimage_1_link_0

De landelijke broederkringendag in Grou


Zaterdag 26 oktober was onze broederkring gastheer voor de jaarlijkse landelijke broederkringendag. Inclusief onze eigen kring mochten we 75 broeders van 11 broederkringen uit Noord Holland, Fryslân en Groningen welkom heten. Een goed verlopen, sfeervol en genoeglijk gebeuren.


Het programma begon met de broeders een beeld te schetsen van onze gemeente, vanaf het samengaan als dg gemeente Mid Fryslân tot heden. Kort is geschetst de toch wel moeilijke periode van afstoten van kerkgebouwen met tot slot de constatering dat we nu een warme gemeente zijn waarin iedereen, uit welk van de 7 dorpen dan ook, zich thuis voelt


Vervolgens was het woord aan de broederkringen voor informatie over werkwijze en invulling van hun programma’s. Het blijkt dat binnen de kringen goede discussies plaatsvinden met toch wel verschillende invalshoeken . De meeste kringen hebben 12-18 leden, komen maandelijks bijeen en organiseren allemaal een uitstapje met de partners.


Daarna kreeg Sybren v.d.Vlugt uit Grou het woord over met name een stukje historie van het vroeger geïsoleerd gelegen dorp Grou. Waar in het verleden alles over water werd vervoerd en elke boer, middenstander en ambachtsman over een schouw beschikte. En waar de melkvaarder niet uit dit beeld weg te denken was. Hij vertelde ook over de bruorren Halbertsma en natuurlijk over St. Pieter. Een discussie over zwarte Piet is hier niet de moeite waard omdat St. Pieter vergezeld wordt door slechts  één Piet .Erg interessant waarmee de tijd voorbij vloog; we zijn niet eens aan zijn dia’s toegekomen

Tijd voor het aperitief en de traditionele stamppot maaltijd, via Grytsje Anema betrokken van Nijlânstate. Erg gezellig, een voortreffelijke stamppot met uiteindelijk lege schalen‘s Middags was het woord aan ds. Marion Bruggen, onze broederschapshuizenpredikant met als onderwerp “verzet en/of overgave”. naar het hierover beschrevene door Dietrich Bonhoeffer. Als christen worstelde hij vanuit zijn geweldloosheidprincipes met de wandaden van de Tweede Wereldoorlog. Toch koos hij ervoor mee te werken aan een aanslag op Hitler. Ds. Bruggen  legde ons de vraag voor hoe stelling te nemen tegen kwaad en de dilemma’s daarbij. Pijnlijke keuzes waar we ook nu vaak mee worstelen. Wat doe jij als je geconfronteerd wordt met onrecht?. Kies je voor verzet of kijk je de andere kant op? Het leidde tot een levendige discussie met als conclusie dat ieder mens daar verschillend over denkt en ook verschillende op zal reageren. Er is geen eensluidend antwoord op te geven


Ter afsluiting de traditionele vesper, geleid door ds. van de Meer. In zijn overdenking sloot hij o.a. aan op de voorafgaande gaande discussie. Hoe om te gaan met onrecht  mag ook een klacht of  kritische vraag zijn aan God. De muzikale begeleiding was in vertrouwde handen van Anne en Bettie Westra

De zusters Gepke v.d.Woude, Griet Buiteveld en Tity Vellinga hebben de hele catering, de aankleding van de kerk etc. etc. verzorgd. Voorwaar een hele klus!! Maar ook onze broederkringleden hebben hard gewerkt. Vanaf de het inrichten van de kerk, de parkeerbegeleiding, helpen oberen en het weer voor de zondagsdienst op orde brengen van de kerk. Een zeer geslaagde dag. Allen heel hartelijk dank!!


Jo Zeemans, Johan van den Berg en Piet Vellinga

 
Gemaakt op een Mac